24. oktober 2022

Brug en bedemand for en smuk afsked

By viborgnet.dk

En begravelse er en stor begivenhed. Det er ved denne anledning, at vi siger farvel til en elsket person, der med stor sandsynlighed har været en vigtig del af vores liv.

Netop tabet af en sådan type person vil uden tvivl veje meget tungt. Derfor er det også en ekstremt utaknemmelig position at havne i, når man fanges mellem dét at skulle planlægge selve begravelsen og det at finde tid til at bearbejde sine følelser og sin tunge sorg.

Sorgen skal have plads

Når man taler om sorg, er det ikke et fast begreb, der fungerer ens for alle. Sorg er noget, som er meget individuelt. Det samme kan siges om den måde vi oplever den på ved dødsfald. Nogle mennesker vil hurtigt bevæge sig fra sorgens første chokfase til reparationsfasen. Dette sker typisk, når personen har fundet et rationale og hurtigt kommer til den konklusion – og finder accept med – at det var det bedste. Det kan f.eks. være, hvis man har set nogen lide.

Det er dog ikke alle, der når til reparationsfasen og finder accept lige så hurtigt. Nogle personer vil bevæge sig lang tid i chokfasen og reaktionsfasen, hvor der kan komme meget store følelser til syne i form af aggressioner, vrede, græd, magtesløshed, savn, angst eller andet.

Det er vigtigt at forstå, at vi ikke alle reagerer ens på sorg, men at det er vigtigt for os alle at tale med vores nærmeste om den – særligt når den opstår i forlængelse af et dødsfald.

Når der ikke er plads til sorgen?

For de mennesker nærmest den afdøde kan der være så mange ting at planlægge i forbindelse med dødsfald og begravelse, at det kan være svært at finde tid til at arbejde med sorgen og finde accept.

Her er det anbefalet at bruge en bedemand, for at skabe det nødvendige frirum til at takle den nye virkelighed med fraværet af en elsket.

Vores lokale bedemand i Esbjerg fortæller, at det er en god idé at trække ind bedemand med ind i processen, da han eller hun dermed kan assistere familien ved at stå for de mange opgaver, der stjæler deres tid, så de ikke har pladsen til at tale om sorgen eller bearbejde den.

Bedemanden kan hjælpe med at planlægge selve ritualet sammen med familien, men kan også hjælpe med de retslige ting og bestille kiste, blomster og pynt til kisten, gravsten og meget mere.

Det frigiver vigtig tid i familien, som kan tale sammen og planlægge den ceremoni, som er meget vigtig for det smukke farvel, der igen er vigtigt i forhold til at få skabt en afsked vi kan bruge i forbindelse med at komme os over sorgen.