25. oktober 2022

Firmajulegaver skaber bedre relation til dine ansatte

By viborgnet.dk

Firmajulegaven er ikke bare en gave i sin klassiske forstand. Mange taler om firmajulegaver som en belønningsmekaniske, de ansatte i firmaet påskønner i kraft af dens betydning som et ekstra skulderklap. Denne type bløde værdier spiller en stor rolle, når det kommer til at knytte en stærk relation mellem virksomheden og den enkelte medarbejder.

En sådan gave vil naturligvis ikke kunne stå alene, hvis den ansatte er utilfreds på andre områder. Men er den ansatte overordnet glad, er en simpel ting som en flot firmagave med til at forstærke den selvfortælling man lever i angående ens arbejdsliv og den arbejdsplads, som man befinder sig på.

Inden for organisationsteorien taler man ofte om Herzbergs motivationsfaktorer, hvor nogle områder af jobbet motiverer, mens andre – herunder overraskende nok lønnen – blot skal betragtes som vedligeholdelsesfaktorer. Argumentet er, at en medarbejder vil forvente en løn for sit arbejde og være i stand til at finde samme løn andetsteds, men ikke nødvendigvis kan finde de samme motivationsfaktorer. Disse faktorer er selve arbejdet, sin egen præstation og ansvar. Men lige under disse kommer der også andre ting i spil som f.eks. anerkendelse. Gaven er som ritual en anerkendende udveksling, hvor der fra arbejdspladsen siges tak for din indsats, og den ansatte dermed belønnes.

Gør det nemt at finde gaverne

Hvor det tidligere har været en relativ tung administrativ opgave at finde firmagaver, er det i dag gjort let via moderne gaveshops. En gaveshop er i bund og grund en slags webshop, der kræver et login. Det er dette login, som den enkelte ansatte får, som så kan bruges til at tilgå gaveshoppen. Ved at gøre et login personligt, kan man styre, at den ansatte kun ser de relevante produkter inden for det budget, som arbejdspladsen har afsat per medarbejder.

Herpå kan medarbejderen vælge sin gave selv, som leveres til virksomheden, når alle medarbejderne har valgt. Det gør det nemt at finde en god gave, uden at det bliver upersonligt eller en ting, som ikke kan bruges.

Hvad er reglerne så?

Som virksomhed skal man sørge for, at beløbsgrænsen på gaverne ikke overstiger 1200 kroner. Medarbejderen skal desuden nå at benytte gaven i indeværende år, da det ikke kan gemmes til næste.

De 1200 kroner er en årlig beløbsgrænse, som ikke må overstiges – og har medarbejderen mere end en arbejdsplads, er det stadig kun 1200 kroner i alt.

Arbejdsgiveren kan trække denne udgift fra – og er der tale om jubilæumsgaver, kan der endda gives gaver for noget højere beløb – faktisk helt op til 8000 kroner skattefrit på jubilæum.