29. januar 2024

Kan jeg få erstatning efter en patientskade?

By viborgnet.dk

Det er op til Patienterstatningen at vurdere, hvorvidt du har ret til at få en erstatning for din patientskade. Hvis det viser sig, at du har ret til at få en erstatning, så er næste skridt at udmåle størrelsen af denne erstatning.

Det kan i nogle tilfælde kræve, at du giver Patienterstatningen en række øvrige oplysninger. Der kan være brug for disse, før det er muligt for dem at tage stilling til dit krav. Af denne grund er det også normalt, at der i nogle situationer bliver udbetalt erstatning ad flere omgange.

Hvordan opgøres min erstatning?

Din erstatning efter en patientskade vil altid blive opgjort efter Erstatningsansvarsloven. Der er flere ting, som du kan ende med at få erstatning for i denne forbindelse. Det kan være i form af en løbende godtgørelse for svie og smerte, men det kan også være for tabt arbejdsfortjeneste.

Desuden er det også vigtigt at nævne, at du kan være berettiget til at få erstatning for varigt mén samt tab af erhvervsevne. Det er dog kun i tilfælde af, at du har fået varige gener, som resulterer i dette. Du kan i nogle tilfælde også gøre krav på dækning af behandlingsudgifter og andet tab.

Der er en nedre grænse

Du skal naturligvis være klar over, at der er en nedre grænse for, hvad du kan få erstattet. Hvis du har et samlet krav, der lyder på mindre end 10.000 kr., vil dit krav ikke blive anerkendt. Hvis det derimod overstiger 10.000 kr., er der en god chance for det.

Det kan du dog ikke vide, før du sætter gang i processen. Derfor er det vigtigt, at du gør det, selvom du måske ikke tror, at dit erstatningskrav bliver højt. Det kan nemlig sagtens vise sig at være højere, end du havde regnet med.

Du bør alliere dig med en advokat

Hvis du har planer om at søge erstatning efter en patientskade, er det en god idé at have en advokat med på sidelinjen. Her skal du naturligvis sørge for at alliere dig med en advokat erstatning, der har speciale i netop dette.

Fordelen ved at have en advokat med er, at du kan lade ham eller hende føre sagen for dig. Det vil du med stor sandsynlighed sætte pris på, hvis du er hårdt ramt af din skade. I et sådant tilfælde har du måske slet ikke energi til at føre din sag ordentligt.